0

Twój koszyk jest pusty.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za

pośrednictwem sklepu internetowego www.fhuoskar.pl.pl zwana dalej „Administratorem”                                                 i będąca jednocześnie „Usługodawcą”.

 

2.

Administratorem danych osobowych zbieranych za pomocą Sklepu jest FHU OSKAR Robert Korab, 05-400 Otwock, ul. Sołecka 23 z siedzibą w 05-340 Kołbiel, Człekówka 99, NIP: 532-123-18-98, REGON: 013102644.

 

3.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

 

 

 

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna, archiwizowanie

 

   

 

1.

Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:

 

a)

rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 

b)

składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 

c)

Zapisanie się do Newslettera, w celu przesyłania informacji handlowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 

d)

korzystania z usługi formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

2.

W przypadku rejestracji konta i składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Użytkownik podaje:

 

a)

adres e-mail;

 

b)

dane adresowe:

 

a.

kod pocztowy i miejscowość;

 

b.

ulica wraz z numerem domu/mieszkania.

 

c)

imię i nazwisko;

 

d)

numer telefonu.

 

3.

W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

 

a)

firmę Przedsiębiorcy;

 

b)

numer NIP.

 

4.

Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta.

 

5.

W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.

 

6.

W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:

 

a)

adres e-mail;

 

b)

imię i nazwisko;

 

c)

numer telefonu.

 

9.

Podczas korzystania ze Strony Internetowej Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

 

10.

Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

11.

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Serwisie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

 

12.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.

§ 2 Udostępnianie danych

 

1.

Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

 

2.

Dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

 

3.Dane osobowe Użytkowników przechowywane są:

                a)            W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

                b)            W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

§ 3 Pliki cookies

 

1.

Sklep Internetowy używa plików cookies. Liki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

2.

Administrator wykorzystuje cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika i zapewnienia sesji Użytkownika w Sklepie Internetowym oraz opracowywania statystyk korzystania ze strony.

 

3.

Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

 

5.

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 

 

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

 

1.

Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 

2.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

 

3.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

 

4.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

 

5.

Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

 

6.

Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

 

7.

Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

§ 5 Postanowienia końcowe

 

1.

Administrator nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

 

2.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności sklepu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego sklepu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Politykę prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

Data aktualizacji: 2019-06-10 08:31:00